Home Cẩu bnh xch Cẩu thủy lực Đầu ko - Sơmirơmoc My rải nhựa Xe nâng Xe lu

  *** Qu khch click maus vo ảnh nhỏ để xem cc ảnh ở trang sau ***

Hiệu xe
(Make)
Năm sản xuất
(Year of construction)
Trọng tải(Loading capacity) Sản xuất tại
(Manufacturer)
Mô tả(Description) Hình ảnh
(Photo)
MAN
TGS 33.480
(6x6)
2014 33 Tấn Germany Xe đầu ko mới, 3 gin cầu chủ động, cng suất 480 HP. Sức ko v đẩy 160 tấn, cn thủy lực Torque Conver, phanh đĩa, phanh điện, giảm sc nhp l, điều ha nhiệt độ
                      Gi: xin lin hệ
MAN TGS 33.480 6x6
MOOC KEO
MAN
NEW 100% Germany Mooc ko MAN
                      Gi: xin lin hệ
Goldhofer
STVAH 5
2000 50 Tấn Germany Sơ mi rơ moc 5 gin cầu (2+3) giảm sc thủy lực , li cả 3 gin sau , di 17,6 m , rộng 2,5 m mở rộng tới 3m
                      Gi: xin lin hệ
Goldhofer
Mercedes
2031 AS
1995 30 Tấn Germany Giảm sc bằng bng kh, tải trọng 30 tấn dài 9m mở rộng 3,20m cao 0,90m. Xe bò lên xuống tự động bằng cầu thuỷ lực, lái tự động đằng sau
                      Gi: xin lin hệ
Sattelzugmaschinen

  Chuyn cẩu - vận chuyển - cho thu v bn xe chuyn dng
Mobil: +49 (0) 172 4164464
Mobil: +84 (0) 91 3 214284
   : hoangt@kabelmail.de
              : xechuyendung@yahoo.com
Website: www.cranes.vn
              : www.xecau.vn