Home Cẩu bnh xch Cẩu thủy lực Đầu ko - Sơmirơmoc My rải nhựa Xe nâng Xe lu

  *** Qu khch click maus vo ảnh nhỏ để xem cc ảnh ở trang sau ***

Hiệu xe
(Make)
Năm sản xuất
(Year of construction)
Sức nâng
(Lifting capacity)
Tầm với
(Boom jib)
Sản xuất tại
(Manufac
turer)
Mô tả - Gi
(Description - Price)

Hình ảnh
(Photo)
LIEBHERR
LR 1200
2005 250 Tấn 145 m Germany     Cẩu bnh xch Liebherr LR 1200
 • Sức nng tới 250 tấn
 • Cần chnh 62 mt
 • Cần gật g di động 83 mt
 • Tầm với cao 145 mt. Đặc biệt tầm với xa tới 95 mt nng 2,5 tấn
 •                             Gi: Xin lin hệ
  Liebherr LR 1200
  RDK 200 1990 22.8 Tấn 30 m Germany Xúc gầu quăng, sử dụng gầu 2 m, động cơ IFA. Đặc biệt dùng cả điện lưới 3 pha, tất cả các loại gầu,móc. C trang bị đồng hồ điện tử đo sức nng....

  Gi: xin lin hệ

  RDK 200
  RDK 200 1989 22.8 Tấn 30 m Germany Xúc gầu quăng, sử dụng gầu 2 m, động cơ IFA. Đặc biệt dùng cả điện lưới 3 pha, tất cả các loại gầu,móc. C trang bị đồng hồ điện tử đo sức nng....

  Gi: xin lin hệ

  RDK 200
  RDK 160 1987 20 Tấn 25 m Germany Xúc gầu quăng, sử dụng gầu 1,6 m, động cơ IFA, dùng cả điện lưới 3 pha, tất cả các loại gầu,móc. Cabin cao...
  Gi: xin lin hệ
  RDK 160
  Gầu
  my xc RDK
  xxx xxx xxx Germany Gầu 2 m v 1,6 m sử dụng cho my xc RDK. Mới 100%
  Gi: xin lin hệ
  Gầu xc

    Chuyn cẩu - vận chuyển - cho thu v bn xe chuyn dng
  Mobil: +49 (0) 172 4164464
  Mobil: +84 (0) 91 3 214284
     : hoangt@kabelmail.de
                : xechuyendung@yahoo.com
  Website: www.cranes.vn
                : www.xecau.vn